Formand

Luise Kopp

Tlf: 31 20 22 04

Næstformand

Liselotte Jacobsen

Tlf: 51 29 49 25

Sekretær

Lis Hinrichsen

Tlf: 51 88 04 43

Kasserer

Eva Jeanne Egtved

Tlf: 22 18 75 00

Medlem

Linda Petz Boysen

Tlf: 26 50 25 60

Suppleant

Dorte Sølvbjærg

Tlf: 20668739

Please reload